« terug naar vorige pagina

Afspraken

Belt u voor het maken van een afspraak a.u.b. zo veel mogelijk tussen 8.00 en 10.00 uur. Vanaf nu kunt u ook via Mijngezondheid.net zelf een afspraak in de agenda plannen. Kijk onder het kopje ‘Online regelen‘ voor meer informatie.

Wij maken het liefst zo veel mogelijk afspraken voor de dag zelf. Door niet te veel vooruit te boeken, houden we elke dag ruimte om patiënten diezelfde dag nog te zien.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda. Hetzelfde geldt voor kleine chirurgische ingrepen en het plaatsen van spiraaltjes.

 

Niet verschenen zonder bericht en no-show tarief

Invoering no-show tarief

Het komt steeds vaker voor dat patiënten zonder bericht níet op afspraken bij de huisarts, praktijkondersteuner of assistente verschijnen. Met ingang van 1 mei 2024 gaan wij daarom, op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), een ‘no-show’ tarief invoeren.

Waarom een no-show tarief?

Steeds meer mensen willen een afspraak maken voor het spreekuur, maar ook steeds meer mensen komen zonder bericht niet opdagen. In de tijd die voor u gereserveerd stond had de huisarts, praktijkondersteuner of assistente ook iemand anders kunnen helpen. De praktijk wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden. U wilt met uw medische klacht immers ook graag zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door uw afspraak op tijd telefonisch af te zeggen.

Kunt u niet op uw afspraak komen?

Meldt dit dan indien mogelijk uiterlijk 1 werkdag van tevoren (maandag t/m vrijdag) telefonisch bij de assistente op nummer 0162-312244. De afspraak wordt uit onze agenda verwijderd, wij kunnen een andere patiënt helpen en u kunt zo nodig direct een nieuwe afspraak bij ons maken. Dit geldt ook voor afspraken die u maakt via de website. Er wordt bij tijdige afzegging géén no-show tarief berekend. 

De hoogte van het no-show tarief

Het no-show tarief is een schadevergoeding voor de kosten die de praktijk maakt voor het beschikbaar stellen van de ruimte en de medewerkers. De tarieven van het no-show tarief zijn 25 euro voor een enkel consult van 15 minuten en 50 euro voor een dubbel consult van 30 minuten of langer. Hier vallen ook alle consulten bij de assistentes en praktijkondersteuners onder. Het no-show tarief voor een afspraak bij de POH-GGZ of voor aanvullend onderzoek of een chirurgische ingreep bedraagt 50 euro.

Let op: uw zorgverzekeraar vergoedt de no-show factuur niet.