« terug naar vorige pagina

Klachten en agressie

Waar mensen werken ontstaan misverstanden en gaat het een enkele keer mis. Dat geldt ook voor uw huisarts. Veel patiënten zijn tevreden. Maar zijn er vragen of klachten, dan willen we dat graag weten. Wij stellen het erg op prijs als u uw ontevredenheid gewoon met ons bespreekt. We zullen dan proberen uw klacht op een bevredigende manier af te handelen en het vertrouwen te herstellen. Daarnaast proberen wij oorzaken van klachten op te sporen en waar mogelijk weg te nemen. Zo kunnen wij herhaling voorkomen en onze werkwijze beter afstemmen op de wensen van onze patiënten.

Hoe dient u een klacht in?

Het prettigste werkt dit, als u de klacht direct met de betreffende persoon bespreekt. Maar ook kunt u een klachtenformulier vragen aan de assistente of deze downloaden op onze site. De vraag om dit formulier dan zo volledig mogelijk in te vullen en deze dan aan de praktijk te retourneren. Dit kan via de praktijkmail (assistente@beljaartrood.nl) of u kunt het ingevulde formulier aan de balie op de huisartsenpraktijk afgeven.

Hoe gaat het verder na indienen van een schriftelijke klacht?

Binnen 72 uur krijgt u een ontvangstbevestiging. Ons streven is om uw klacht uiterlijk binnen 3 weken af te ronden. De klachtencoördinator/huisarts zal u soms nog bellen voor een nadere toelichting. Eventueel maken we met u een afspraak om uw klacht te bespreken. Wij hopen hiermee uw klacht naar tevredenheid op te lossen/ te behandelen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden in deze folder en op www.SKGE.nl.

Het klachtenformulier kunt u hier downloaden.

AGRESSIE

Onze praktijk wil een plek zijn waar medewerkers en patiënten zich prettig voelen. Daarom wordt er van de medewerkers en patiënten gevraagd om respectvol met elkaar om te gaan. Schelden, dreigen en lichamelijk geweld worden niet getolereerd. Tegen een persoon, die zich schuldig maakt aan geweld, verbaal of fysiek, zullen maatregelen worden getroffen. De politie zal worden ingeschakeld en bovendien kan hij of zij uit de praktijk verwijderd worden.

Wanneer u zich ziek voelt of wanneer iemand die u dierbaar is ziek is, bent u misschien wat ongeduldiger en sneller boos. Dat begrijpen wij heel goed. Wij werken elke dag met en voor zieke mensen. Ook wij zijn mensen en kunnen als hulpverlener fouten maken. Als er dingen mislopen of als u het niet eens bent met de aangeboden zorg, dan moet daarover worden gesproken. Dat is in uw belang, maar ook in dat van ons. Wij kunnen ervan leren. Dus wanneer u boos of geïrriteerd bent over iets, vraag dan om een gesprek, even apart en niet aan de balie. Wij zoeken dan samen met u naar oplossingen.